Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,445

 Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi MCQ trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Công Thùy Trâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi MCQ trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm
Số: T2011-04-09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair

- Sản phẩm : Bộ ngân hàng câu hỏi MCQ dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm
- Địa chỉ ứng dụng: Bộ môn Sinh học thực nghiệm - Khoa Sinh Môi trường - Trường Đại học Sư phạm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn