Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,025

 Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận ở vùng biển ven bờ Quảng Nam
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Tường Vi; Thành viên:  Võ Văn Quang, Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Thảo
Số: QN 2016 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

Đề tài nghiên cứu về hiện trạng khai thác nguồn lợi cá giống và liên kết sinh thái của các đối tượng nguồn lợi cá quan trọng trong các sinh cư ở vùng biển ven bờ Quảng Nam, dây  là cơ sở khoa học vững chắc để đề xuất các giải pháp quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh thái tại vùng biển này. 

Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn