Nguyễn Trần Uyên Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,867

 
Mục này được 697 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trần Uyên Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/01/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Nghiên cứu giáo dục; Tại: ĐH Queensland
Dạy CN: Phiên dịch, Tiếng Anh thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 21 Vũ Trọng Phụng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: “Thái độ của giảng viên và sinh viên TATM và TADL đối với sự hiểu biết liên văn hóa”. Tác giả: Nguyễn Trần Uyên Nhi. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: Số 11 (253) 2016, ISSN 0868-3409. Trang: 77-81. Năm 2016. (Jun 22 2018 2:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: “Promoting intercultural understanding for ESP students through CLIL: Teachers’ beliefs and challenges.”. Authors: Nguyễn Trần Uyên Nhi. Kỷ yếu Hội thảo Châu Á về việc học ngôn ngữ (ACLL) 2018 , Nhật Bản. No: ISSN: 2186-4691. Pages: 1-10. Year 2018. (Jun 22 2018 2:25PM)
[2]Article: “Do learners’ beliefs of cooperative learning guide their learning behaviors in Business English education? Evidence from Vietnam”. Authors: Nguyễn Trần Uyên NhiHuỳnh Hữu HiềnNguyễn Ngân Hà. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế : International Conference on Creating 2020 New Horizon of Higher Education: Change and Innovation of Higher Education, Đài Loan. No: 1. Pages: 398-411. Year 2016. (Jun 22 2018 2:20PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Số: 607/QĐ-ĐHNN. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[4] Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGĐT. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn