Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,163,063

 Xây dựng mô hình toán học nghiên cứu quá trình tỏa nhiệt khi chất lỏng sôi trên màng mỏng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Quốc Phú, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Văn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật; Số: 70/2009;Từ->đến trang: 64;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn