Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Minh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ làm việc của các hệ thống thiết bị cấp đông thủy sản trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Trương Thế Phúc
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ trữ nhiệt năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Lê Minh Trí
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Cryo trong lĩnh vực y tế ở điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2015

[4]Nguyễn Minh Phương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ khuếch tán điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Lê Quang Tân
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế ăc quy nhiệt mặt trời dùng trong máy lạnh hấp thụ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[7]Huỳnh Minh Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị làm lạnh ở chế độ mát sử dụng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[8]Võ Như Hải
Đề tài: Phân tích hiệu quả HTL sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Nguyễn Thị Thùy Vi
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng dùng bồn trữ lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[10]Hoàng Thành Đạt
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Hùng Cường
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống gas LPG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Võ Đại Cường
Đề tài: Xử lý nhiệt ẩm trong điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn