Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,125

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích chất lượng hệ thống lạnh
Ngành: Nhiệt
 2005 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2005 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề lạnh
Ngành: Nhiệt
 1992 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1992 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn