Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,265,037

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng. Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[2]Bài báo: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRỮ NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 93. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 126. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Thành Văn; Lê Minh Trí
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 12. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng lỏng nitơ cho dao mổ lạnh ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; TS. Nguyễn Thành Văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 32. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[6]Bài báo: Các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Số: Quyển 1. Trang: 17. Năm 2012. (Nov 3 2015 6:44AM)
[7]Bài báo: Phân tích hiệu quả giữa máy lạnh – điều hòa không khí sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Võ Như Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9(58)/2012, quyển 2. Trang: 113. Năm 2012.
(Nov 3 2015 6:48AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng công nghệ trữ lạnh tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Thị Thùy Vi, Nguyễn Quốc Huy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 8(57)/2012, quyển 3. Trang: 193. Năm 2012.
(Nov 3 2015 6:52AM)
[9]Bài báo: Đánh giá tiềm năng năng lượng nước và nghiên cứu sử dụng chúng để làm lạnh. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(36)/2010. Trang: 13. Năm 2010.
(Nov 3 2015 6:56AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nhiệt ẩm không khí. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30)/2009. Trang: 58. Năm 2009. (Nov 3 2015 8:42AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông thực phẩm. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5(34)/2009. Trang: 29. Năm 2009.
(Nov 3 2015 8:38AM)
[12]Bài báo: Xây dựng mô hình toán học nghiên cứu quá trình tỏa nhiệt khi chất lỏng sôi trên màng mỏng. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. Số: 70/2009. Trang: 64. Năm 2009. (Nov 3 2015 8:48AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết quá trình truyền nhiệt khi sôi trên màng mỏng. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Trần Thu Hằng, Nguyễn Thành Văn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học & công nghệ Nhiệt
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 76/2007. Trang: 11. Năm 2007.
(Nov 5 2015 11:04AM)
[14]Bài báo: Xác định nhiệt độ cực tiểu của nguồn gia nhiệt máy lạnh hấp thụ. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 56/2004. Trang: 16. Năm 2004. (Nov 5 2015 11:06AM)
[15]Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2003. Năm 2003. (Nov 3 2015 8:51AM)
[16]Bài báo: Máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời không dùng bơm. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 45/2002. Trang: 23. Năm 2002. (Nov 5 2015 11:07AM)
[17]Bài báo: Phương án tối ưu điều chỉnh năng suất của máy lạnh hấp thụ. Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Thành Văn. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 34. Năm 1999. (Nov 5 2015 11:12AM)
[18]Bài báo: Một số vấn đề về máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr. Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 3/1998. Năm 1998. (Nov 5 2015 11:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn