Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,778

 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Văn*; Trần Văn Vang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 126;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời đang ngày càng được khai thác ứng dụng rộng rãi. Một trong những ứng dụng thiết thực và hiệu quả nhất đó là sử dụng năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ. Tuy nhiên hiện nay, tài liệu nghiên cứu về máy lạnh hấp thụ tại Việt Nam còn hạn chế, nhất là về máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời. Bài báo phân tích lựa chọn chu trình máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời, tổng hợp các phương trình tính toán thông số nhiệt động lực học và nhiệt vật lý học của dung dịch NH3/H2O để làm cơ sở thiết kế chế tạo máy lạnh hấp thụ điều hòa không khí 9.000 BTU/h đồng thời nghiên cứu, thực nghiệm xác định tính ổn định của máy lạnh hấp thụ điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời.
ABSTRACT
The demand for renewable energy sources such as biomass, wind and solar energy is increasingly high and these energy sources have gained wide applications. One of the most efficient applications of such energy sources is utilizing solar energy combined with absorption refrigeration system. However, in Vietnam, there have not been enough science reports on the absorption refrigeration system, especially that combined with solar energy. The aim of this article is to design,analyze and choose absorption refrigeration cycles combined with solar energy. This article also presents theoretical equations to determine physical and thermodynamic parameters of NH3/H2O substance couples as a basis for designing a refrigeration system using 9000 BTU/h air conditions based on theoretical equations. Additionally, this research also focuses on experimental study of the stability of the system and the impacts of operating conditions on its thermal capacity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn