Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,865

 Nghiên cứu sử dụng lỏng nitơ cho dao mổ lạnh ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; TS. Nguyễn Thành Văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 32;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những cách để tiêu diệt tế bào ung thư là làm lạnh nó ở nhiệt độ rất thấp. Để thực hiện việc này, người ta sử dụng loại dao mổ được làm lạnh đầu mũi đến nhiệt độ rất thấp (gọi là dao mổ lạnh) đưa đến tế bào ung thư. Khi được làm lạnh nhanh, tế bào ung thư sẽ chết hoặc rất yếu và bị sức đề kháng của cơ thể tiêu diệt. Khối tế bào này sẽ được cơ thể đào thải hoặc lấy ra ngoài bằng phẫu thuật. Để làm lạnh đầu dao mổ, người ta sử dụng khí hóa lỏng có nhiệt độ thấp. Như vậy phần quan trọng trong vận hành dao mổ lạnh là cách bố trí và sử dụng khí hóa lỏng để thu nhiệt từ tế bào ung thư. Bài báo này phân tích và đề xuất sử dụng lỏng Nitơ làm lạnh đầu dao mổ ở điều kiện Việt Nam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
One of the methods of destroying the cancer cells is freezing these cells by cryo technique at a very low temperature. Firstly, a cryoprobe whose top is frozen is put into the cancer cells. When refrigerated rapidly, they will be dead or very weak and destroyed by the body’s resistance. After that, they will be eliminated by the body or removed by surgery. To freeze cryoprobe’s top, people use LPG (Liquefied Petroleum Gas) in low temperatures. So the important part of operating cryoprobe is how to arrange and use LPG for endothermic process from cancer cells. This article analyzes and proposes using nitrogen liquid to freeze cryoprobe’s top in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn