Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,240

 Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong quá trình khởi động của máy lạnh hấp thụ
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Văn; Thành viên:  Nguyễn Bốn
Số: B2001-15-03 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn