Nguyễn Thị Vân Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12239 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/01/1973
Nơi sinh: Tx Sơn La
Quê quán Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Trung; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ; Tại: Trường ĐHSP - ĐHĐN
Dạy CN: Tiếng Trung
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học tri nhận, ngôn ngữ biểu tượng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K59/10 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. 1996 - 1999: làm thư kí cho văn phòng đại diện có trụ sở tại Tp. HCM thuộc công ty xây dựng MAE Engineering Pte Ltd của Anh.
2. 1999 - nay: làm giảng viên đại học, công tác tại khoa tiếng Trung, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: So sánh đối chiếu ý nghĩa tượng hình trong lượng từ tiếng Hán và danh từ chỉ đơn vị tiếng Việt. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Vân Anh. Thành viên: Ts. Nguyễn Thị Minh TrangThs. Đoàn Thị Dung. Mã số: T2017-05-10. Năm: 2018. (Oct 11 2019 9:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MỘT CÁCH KIẾN GIẢI MỚI VỀ TỪ NGỮ BIỂU THỊ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN. Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh. Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ V – Huế. Số: 719-2020/CXBIPH/4-08/ĐHH. Trang: 57-70. Năm 2019. (Jul 1 2020 3:29PM)
[2]Bài báo: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA HOA VĂN CỦA ĐẤU CNG CÁC KIẾN TRÚC CỔ HỘI AN . Tác giả: 1. Nguyễn Thị Vân Anh2. Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Ngữ học toàn quốc "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển" 07/06/2019, Bình Dương. Số: 978-604-88-7740-8. Trang: 1532-1548. Năm 2019. (Oct 11 2019 10:42PM)
[3]Bài báo: Ý NGHĨA TƯỢNG HÌNH CỦA LƯỢNG TỪ TIẾNG HÁN VÀ YẾU TỐ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT. Tác giả: 1. Nguyễn Thị Vân Anh2. Nguyễn Ngọc Chinh. Kỷ yếu của hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IIIi nhập và phát triển" do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Hội Ngôn ngữ văn học Việt Nam và trường ĐH Quy Nhơn phối hợp tổ chức ngày 15-17/09/2017. Số: 69/QĐ/ĐHH-NXB. Trang: 2-12. Năm 2018. (Oct 11 2019 10:32PM)
[4]Bài báo: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CÁC LOẠI “MẮT CỬA” TRONG KIẾN TRÚC NHÀ CỔ Ở HỘI AN. Tác giả: 1. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chinh2. Nguyễn Thị Vân Anh. Kỷ yếu của hội thảo khoa học "Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển" do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Hội Ngôn ngữ văn học Việt Nam và trường ĐH Quy Nhơn phối hợp tổ chức ngày 15-17/09/2017. Số: 978-604-88-5022-7. Trang: 135-147. Năm 2017. (Oct 11 2019 10:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn