Nguyễn Văn Hân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,848

 
Mục này được 29580 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/12/1971
Nơi sinh: Phù Cát, Bình Định
Quê quán Phù Cát, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Kế hoạch Tài chính; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41, Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3840742; Mobile: 0914084694
Email: nvhan@ac.udn.vn; nghantrung@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
Từ tháng năm đến tháng năm Chức vụ và đơn vị công tác
09-1994 đến 08-1995 Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
09-1995 đến 01-1998 Giảng viên, Phó Bí thư đoàn trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
02-1998 đến 10-2001 Giảng viên, Bí thư đoàn trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
11-2001 đến 12-2005 Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
01-2006 đến 05-2006 Giảng viên, Phó Trưởng phòng HC - TH, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
06-2006 đến nay Giảng viên, Phó trưởng ban, Ban Kế hoạch tài chính - ĐHĐN
 
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 118. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[2]Bài báo: Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học cấp Bộ, Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung- Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 317-323. Năm 2009.
(Jan 28 2011 2:58PM)
[3]Bài báo: “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6(29) - 2008. Trang: 94-100. Năm 2008.
(Jan 28 2011 2:45PM)
[4]Bài báo: “Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Đà Nẵng: Con đường để xã hội hóa thị trường vốn”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hôị thảo khoa học Phátt triển dịch vụ tài chính tại vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Trang: 285-290. Năm 2005. (Jan 28 2011 2:49PM)
[5]Bài báo: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền trung, Tây Nguyên: Tiềm năng- Động lực và giải pháp. Trang: 160-163. Năm 2005. (Jan 28 2011 2:53PM)
  
 Khen thưởng
[1] Huy chương danh dự. Năm: .
[2] Huy chương vì thế hệ trẻ. Năm: .
[3] Bằng khen Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí NMinh. Năm: .
[4] Giảng viên giỏi. Số: 107/01. Năm: 2001.
[5] Giấy khen của Hiêu trưởng Trường Đại học Kinh Tế. Số: 06/KT. Năm: 2002.
[6] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2005.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2009.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thị trường và các Định chế tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Thị trường vốn và các Định chế tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Thị trường Chứng khoán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn