Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,292

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 118. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[2]Bài báo: Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học cấp Bộ, Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung- Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 317-323. Năm 2009.
(Jan 28 2011 2:58PM)
[3]Bài báo: “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6(29) - 2008. Trang: 94-100. Năm 2008.
(Jan 28 2011 2:45PM)
[4]Bài báo: “Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Đà Nẵng: Con đường để xã hội hóa thị trường vốn”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hôị thảo khoa học Phátt triển dịch vụ tài chính tại vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Trang: 285-290. Năm 2005. (Jan 28 2011 2:49PM)
[5]Bài báo: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”. Tác giả: Nguyễn Văn Hân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền trung, Tây Nguyên: Tiềm năng- Động lực và giải pháp. Trang: 160-163. Năm 2005. (Jan 28 2011 2:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn