Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,278

 ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ ĐẾN NỘI LỰC KẾT CẤU KHUNG - NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH TẠI KON TUM
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Linh; Thành viên:  Hoàng Thị Nhị, Nguyễn Thị Nhung
Số: PHKT-06-2016 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Kết quả nghiên cứu cung cấp tư liệu cần thiết cho các kỹ sư thiết kế các công trình tại Kon Tum trong việc lựa chọn hàm lượng cốt thép hợp lý trong thiết kế công trình xây dựng dân dụng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn