Nguyễn Văn Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,544

 
Mục này được 50655 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Linh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dựng và công nghiệp; Tại: Đại học Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật thi công xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng; Kết cấu bê tông cốt thép
Lĩnh vực NC: Kết cấu và thi công trong xây dựng
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 704 - Phan Đình Phùng - KonTum
Điện thoại: 0603 913 029; Mobile: 0935844968
Email: linh662@gmail.com ; nvlinh@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Từ 2009 - 2011: Làm cán bộ thiết kế tại công ty XDHT 558
2. Từ 2011 - 8/2011: Kỹ thuật chính công trường xây dựng " Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh nghệ An"
3. Từ 9/2011 - 5/ 2012: Kỹ thuật chính công trường xây dựng " Khu tái định cư thủy điện Hủa Na-Nghệ An"
4. Từ 6/2012 - 5/2013: Tư vấn giám sát dự án LIFSAP-sỞ Nông nghiệp Nghệ An
5. Từ 1/2014- nay: Làm giảng viên Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp thuộc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum ( Đại học Đà Nẵng)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG LỰC CẮT ĐÁY CÔNG TRÌNH TRONG THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hồng Vi. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Linh. Mã số: PH-04/2018. Năm: 2019. (Jul 23 2020 3:28PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU NHU CẦU NƯỚC CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM NHẰM ĐỐI PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Linh. Mã số: PH-2016-13. Năm: 2017. (Oct 12 2017 8:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐÈO TẠI KON TUM TRONG MÙA MƯA THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Chủ nhiệm: Trịnh Hồng Vi. Mã số: PH-2016-05. Năm: 2017. (Oct 12 2017 8:05AM)
[4] Đề tài Khác: ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ ĐẾN NỘI LỰC KẾT CẤU KHUNG - NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH TẠI KON TUM. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Linh. Thành viên: Hoàng Thị Nhị, Nguyễn Thị Nhung. Mã số: PHKT-06-2016. Năm: 2016. (Oct 12 2017 7:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc mô phỏng thí nghiệm ba trục với mô hình tiếp xúc đàn hồi phi tuyến. Tác giả: Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Linh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X. Số: 5. Trang: 14-18. Năm 2021. (May 19 2021 4:48PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG LỰC CẮT ĐÁY TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT. Tác giả: 1. ThS. Trịnh Hồng Vi. ThS. Nguyễn Văn Linh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ - ISSN 1859-2333. Số: 56(4A). Trang: 1-9. Năm 2020. (Jul 23 2020 3:31PM)
[3]Bài báo: Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 02. Trang: 20-27. Năm 2018. (Jun 20 2018 3:05PM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG SỤT LỞ THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ - ISSN 1859-2333. Số: 49A. Trang: 34-40. Năm 2017. (Oct 12 2017 7:35AM)
[5]Bài báo: · ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA ĐĂKUY – TỈNH KON TUM THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Đại học Đà Nẵng- ISSN 1859 - 1531. Số: 2. Trang: 133-137. Năm 2017. (Oct 12 2017 7:32AM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU NHU CẦU NƯỚC CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TẠI THÀNH PHỐ KON TUM NHẰM ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Hoàng Văn Thuận - Chi cục thủy lợi Kon Tum. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng. Số: đặc biệt. Trang: 175-179. Năm 2017. (Jun 20 2018 2:53PM)
[7]Bài báo: Đánh giá ổn định mái dốc nền đường tại Kon Tum theo lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: ThS. Trịnh Hồng Vi - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 04. Trang: 41-46. Năm 2017. (Jun 20 2018 3:04PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG THẤM ĐẾN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG. Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí KHCN & Môi trường Gia Lai. Số: 6. Trang: 32-36. Năm 2016. (Oct 12 2017 7:37AM)
[9]Tham luận: ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU TẠI KON TUM. Tác giả: Phạm Kiên, Bùi Thị Thu Vĩ, Nguyễn Văn Linh. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 26-39. Năm 2015. (Oct 6 2016 10:23AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu bê tông cốt thép 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 SInh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  Đại học Đà Nẵng
[2]Thủy lực cơ sở
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Thủy lợi-thủy điện; Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
[3]Kết cấu bê tông cốt thép 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật thi công và An toàn lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình, Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
[5]Tổ chức thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình, Kinh tế xây dựng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn