Nguyễn Văn Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37001 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Mỹ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1971
Nơi sinh: Hội An
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Tại: Trường Đại học Xây dựng
Dạy CN: - Thiết kế và thi công cầu bê tông cốt thép, cầu thép và mố trụ cầu; - Kiểm định - thử tải công trình cầu; - Cầu treo và cầu dây văng - Chuyên đề cầu; - An toàn lao động
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 36 Tống Phước Phổ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841297; Mobile: 0903509529
Email: nvmy@dut.udn.vn; vanmybkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1995 - 1996: Giảng viên Bộ môn Cầu đường, khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
- Từ 1996 - 2011: Giảng viên Bộ môn Cầu hầm, khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;
- Từ 2011 - nay: Giảng viên chính Bộ môn Cầu hầm, khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 2011 - 2015: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng.
- Từ 2015: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình

Đơn vị ngoài trường:
- Hội viên Hội Cầu đường Việt Nam;
- Hội viên Hội Địa kỹ thuật và Nền móng Việt Nam.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khí động học và biện pháp giảm chấn trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phạm Duy Hòa, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Đỗ Việt Hải. Mã số: B2009-ĐN-43. Năm: 2011. (Jan 28 2011 7:42PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kết cấu cầu cong trong cấu trúc nút giao thông khác mức (lập thể) cho điều kiện Việt Nam. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Mợi. Thành viên: Phạm Văn Thái, Nguyễn Văn Mỹ. Mã số: B2003-34-49. Năm: 2006. (Jan 28 2011 7:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: A study on behaviors of mass concrete due to heat ofhydration and its pipe cooling system

.
Tác giả: Vo Duy Hung, Nguyen Van My, Vo Van Viet. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publishing House. Trang: 479-486. Năm 2019.
(Sep 30 2019 5:37AM)
[2]Tham luận: Investiagtation of optimal barrier heights in long-span cable-supported bridges for flutter instability. Tác giả: Van My Nguyen, Quang Son Le. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Trang: 378-385. Năm 2018. (Jun 14 2019 5:18AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp tối ưu hình học của cánh vát gió đối với kết cấu nhịp cầu dây văng có tiết diện ngang hở nhằm ngăn ngừa mất ổn định khí động Flutter.
.
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Dương Minh Hải
. Tạp chí Xây dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. Số: ISSN 0866-8762. Trang: 23-27. Năm 2018.
(Jun 5 2018 5:20PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp nâng cao ổn định khí động flutter của kết cấu cầu hệ treo bằng tấm lệch dòng. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn. Tạp chí Xây dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. Số: ISSN 0866-8762. Trang: 160-164. Năm 2017. (Jan 17 2018 11:10AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu nguyên nhân gây ra lật đổ và giải pháp nâng cao ổn định đối với xe cộ đi ngang qua tháp cầu Trần Thị Lý - Thành phố Đà Nẵng dưới tác động của gió. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thành Liêm. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818. Trang: 155-159. Năm 2017. (Jan 17 2018 11:14AM)
[6]Bài báo: Phân tích cơ chế ổn định khí động flutter đối với một số dạng tiết diện hộp trong kết cấu cầu nhịp lớn. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818. Trang: 60-62. Năm 2016. (Jun 3 2016 8:27PM)
[7]Tham luận: Phân tích ổn định khí động của dây cáp văng có gắn hệ thống đèn chiếu sáng. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Châu Văn Thân, Phạm Quang Quảng. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. Trang: 970-977. Năm 2016. (Apr 16 2016 11:41PM)
[8]Tham luận: Đánh giá độ tin cậy của cầu dây văng chịu tải trọng gió khi xét đến dao động flutter. Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Mỹ, Vũ Quốc Luân, Lê Hoàng Bảo. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. Trang: 68-75. Năm 2016. (Apr 16 2016 11:37PM)
[9]Tham luận: Phân tích vai trò của các vi phân khí động đến cơ chế mất ổn định khí động flutter trong kết cấu cầu hệ treo. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phạm Duy Hòa, Lê Xuân Huỳnh, Nguyễn Quốc Bảo. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. Trang: 962-969. Năm 2016. (Apr 16 2016 11:40PM)
[10]Tham luận: Phân tích ổn định flutter và độ tin cậy đối với kết cấu nhịp cầu hệ treo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu tác động của gió. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Châu Văn Thân, Phan Văn Thắng. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII. Trang: 978-985. Năm 2016. (Apr 16 2016 11:43PM)
[11]Bài báo: Phân tích cơ chế ổn định khí động flutter đối với kết cấu nhịp cầu hệ treo và giải pháp cải tiến cánh vát gió dạng cong lõm. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ. Phạm Duy Hòa, Lê Xuân Huỳnh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng - Journal of Science and Technology in Civil Engineering; ISSN 1859-2996
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 23/3-2015. Trang: 3-10. Năm 2015.
(Jun 16 2015 6:19PM)
[12]Tham luận: Kiểm soát dao động của dây cáp văng bằng thiết bị cản nhớt có xét đến độ cứng chống uốn của dây cáp văng và độ đàn hồi của gối có gắn thiết bị cản. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ. Viện Cơ học, Hà Nội, Việt Nam. Trang: 587-592. Năm 2014. (Nov 4 2014 4:26AM)
[13]Bài báo: Đánh giá năng lực chịu tải cầu T.Loan, thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp sửa chữa. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Mỹ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 46. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[14]Tham luận: Flutter Instability Controls of Cable-supported Bridges by Investigating Fairing Angles and Spoiler Lengths. Tác giả: MSc. Van-My Nguyen (DUT); Asso. Prof. PhD. Duy-Hoa Pham (NUCE) . NATIONAL SYMPOSIUM ON VIBRATION AND CONTROL OF STRUCTURES UNDER WIND ACTION (with international participation) Hanoi, Vietnam. Trang: 231-236. Năm 2014. (Mar 9 2014 7:36PM)
[15]Tham luận: Nghiên cứu kiểm soát ổn định flutter của kết cấu cầu hệ treo bằng khe slot. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phạm Duy Hòa, Phan Thanh Hoàng. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lạp Viện Cơ học, Tập 1. Cơ học máy, cơ học thủy khí và động lực học và điều khiển. Trang: 503-508. Năm 2014. (Apr 24 2014 6:13AM)
[16]Tham luận: Phân tích ổn định khí động kết cấu cầu treo dây võng sử dụng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo quốc gia: "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững", trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Trang: 307-313. Năm 2013. (Nov 30 2013 4:32PM)
[17]Tham luận: Ứng dụng công nghệ "Wriless structral bridge testing system" đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm super T, L=40m. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội thảo quốc gia: "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững", trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 329-325. Năm 2013.
(Dec 1 2013 4:10AM)
[18]Tham luận: Structural and Environmental monitoring of Thuan Phuoc bridge. Tác giả: Hirosho Katsuchi, Hitoshi Yamada, Mayuko Nishio, Yukihisa Kuriyama, Maoya Kasai,Phan Cao Tho, Le Van Lac, Nguyen Lan, Nguyen Van My, Nguyen Duy Thao. Hội thảo quốc gia: "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững", trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Trang: 11-17. Năm 2013. (Dec 1 2013 4:17AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu tương tác động giữa đất nền và kết cấu (SSI) lên cầu dây văng chịu tác động của động đất theo phương pháp phổ phản ứng. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Đỗ Việt Hải, Đoàn Việt Lê. Tạp chí khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (39). Trang: 180 đến 185. Năm 2010. (Jun 16 2011 2:16PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của các lớp vật liệu composite trong liên kết dạng chữ T dưới tác dụng của tải trọng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Mỹ, Đỗ Việt Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 127 - 135. Năm 2010. (Jan 28 2011 7:53PM)
[21]Bài báo: Lập trình tính toán cầu treo dây võng dầm cứng ba nhịp. Tác giả: Lê Văn Lạc, Nguyễn Văn Mỹ, Đặng Phước Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 28 2011 7:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping. Authors: H. Vo Duy, L Hoang Trong, M. Nguyen Van, V. Nguyen Hoang. Lect. Notes Mechanical Engineering. No: ISSN 2195-4356 (SCOPUS). Pages: 875-889. Year 2018. (Apr 7 2018 7:41AM)
[2]Presentations: Investigating the optimum slope of spoiler to increase flutter aerodynamic stability for long-span box girder bridges. Authors: Van My Nguyen, Van Thang Phan. The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automatic (ICEMA 4). Pages: 234-241. Year 2017. (Jun 28 2017 4:28PM)
[3]Presentations: Flutter instability controls of long-span cable-supported bridge by investigating the optimum of fairing, spoiler and slot. Authors: Duy-Hoa Pham, *Van-My Nguyen. The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM14), Korea. Pages: 10(1-8). Year 2014. (Sep 19 2014 10:12AM)
[4]Presentations: Improvement of Flutter Instability in Long-Span Cable-Supported Bridge by Investigaying the Optimum Box Section Geometry. Authors: Van My Nguyen, Duy Hoa Pham, Thanh Tuan Le. International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-3). Pages: 71-78. Year 2014. (Mar 10 2015 4:14PM)
[5]Presentations: Vibration Control of Stayed-Cables using Viscous Linear Damper in consideration of Bending Stiffness. Authors: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'11+). Pages: 237. Year 2011. (Sep 6 2011 4:33AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 13 2020 4:54PM)(Jun 15 2014 10:33AM)(Nov 30 2013 4:36PM)(Nov 24 2012 11:11AM)(Jan 28 2011 7:56PM)(Jan 28 2011 7:55PM)
[1]Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS. Võ Duy Hùng; TS. Nguyễn Văn Mỹ; TS. Nguyễn Duy Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Năm 2020.
[2]Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2014.
[3]An toàn lao động trong xây dựng Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2013.
[4]Kỹ thuật xây dựng móng cầu
Chủ biên: GS. TSKH. Nguyễn Trâm, ThS. Lê Văn Lạc, ThS. Nguyễn Văn Mỹ, ThS Đỗ Việt Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.
[5]Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2010.
[6]Hướng dẫn thiết kế cầu thép Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Đăng Huy
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Phạm Văn Tân
Đề tài: Đánh giá năng lực chịu tải của một số cầu trên hệ thống giao thông thuộc tỉnh Trà Vinh và giải pháp thiết kế nâng cấp sửa chữa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[3]Huỳnh Hữu Trí
Đề tài: Phân tích và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu cầu theo lý thuyết độ tinh cậy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]Nguyễn Thanh Liêm
Đề tài: Nghiên cứu ổn định xe cộ đi ngang qua tháp cầu Trần Thị Lý, TP. Đà Nẵng khi chịu tác động của gió

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "Hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc" năm học 2013-2014 - Giải C

 Kỹ thuật

 2014

 168/ĐHBK-KH,SĐH&HTQT

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[2] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng Loa Thành toàn quốc năm 2014 - Giải Ba

 Kỹ thuật

 2014

 12/2014 – QĐ/HĐGTLT ngày 11/11/2014

 Hội đồng Giải thưởng Loa Thành

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
[3] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Giải thưởng LOA THÀNH năm 2009

 Khoa học công nghệ

 2009

 10/2009-QĐ/HĐGTLT

 Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TƯ Đoàn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
[4] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2008

 Khoa học công nghệ

 2008

 8578/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[5] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Giải thưởng LOA THÀNH năm 2008

 Khoa học công nghệ

 2008

 /2008-QĐ/HĐGTLT

 Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TƯ Đoàn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
[6] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học VIFOTECH năm 2008

 Khoa học công nghệ

 2008

 

 VIFOTECH

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009. Số: 3173 ngày 15 tháng 10 năm 2009. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Số: 5122 ngày 20 tháng 10 năm 2010. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Số: 27/HCĐ-QĐ ngày 21 tháng 3 năm 2011. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: QĐ số 6065/QĐ-ĐHĐN ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: QĐ số 6520/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2010-2011. Số: QĐ số 2481/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2012. Năm: 2012.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2010-2011. Số: QĐ số 1962/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2012. Năm: 2012.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013. Số: QĐ số 4682/QĐ-ĐHĐN ngày 12/8/2013. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[10] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 1720/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014-2015. Số: QĐ 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cầu treo và cầu dây văng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016   
[2]Tổng quan công trình cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Chuyên đề cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Mố trụ cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Xây dựng cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đaị học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Hướng dẫn đồ án xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[10]Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Duy Tân Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[11]Thiết kế cầu bê tông
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[12]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu bê tông
Ngành: Xây dựng
 1998 Đaị học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Phản biện khoa học các tạp chí chuyên ngành, các đề tài khoa học cấp thành phố, cấp ngành.
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế chuyên ngành về Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát; Tư vấn Kiểm định chất lượng; Chuyển giao công nghệ.
- Một số công trình tiêu biểu gần đây: Cầu đúc hẫng Nguyễn Tri Phương; Cầu dây văng Phò Nam; Cầu treo dây võng Thuận Phước; Cầu vượt nút khác mức Ngã Ba Huế; Cầu đúc hẫng Giao Thủy; Cầu Ái Nghĩa; Kiểm định 88 cầu Quảng Nam; Cầu Nguyễn Văn Trỗi; Các cầu trên huyện Hòa Vang; Các cầu trên QL26; Các cầu trên tỉnh Trà Vinh; Các cầu trên tỉnh Khánh Hòa; ..
 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn