Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,702,830

 Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển đổi năng lượng sử dụng các biến tử áp điện trên nền gốm PZT. Hội nghị Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng toàn quốc lần thứ V - 2017
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Phương Anh, Đỗ Viết Ơn,Trương Văn Chương
Nơi đăng: Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam; Số: 2435;Từ->đến trang: 111 - 114;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn