Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,244

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Báo cáo đạt Giải Nhất tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Úng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ hai, 2016 (ATiGB 2016).

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn