Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,785

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thực hành máy thu phát
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Thịnh; Thành viên:  
Số: T01-17-10 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn