Phan Ánh Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,894,289

 
Mục này được 27051 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Ánh Nguyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/04/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Bách Khoa - Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kiến trúc; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Kiến trúc nhà ở
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kiến trúc, Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 02363 841 823; Mobile: 0905818195
Email: panguyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012-2015: Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
2015-2017: Học thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học và kỹ thuật quốc gia Đài Loan
04/2016 : Chuyên gia đánh giá công trình xanh LEED AP BD+C v4 (Mỹ)
2017-nay : Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tổ chức các mô đun không gian học tập đa năng và linh hoạt trong trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN. Chủ nhiệm: KTS Phan Ánh Nguyên. Mã số: T2013-02-CBT89. Năm: 2013. (May 27 2013 3:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Terrace Seating and Acoustic Design of Vineyard Halls. Authors: Phan Anh Nguyen, Chiang Wei Hwa. Symposium of Taiwan Acoustic Association 2016. No: ISBN: 978-986-90124-4-7. Pages: 141-150. Year 2016. (Mar 5 2017 5:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn