Phan Bảo An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,320,118

 
Mục này được 18048 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Bảo An
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/06/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc Công trình; Tại: Đại học Kiến trúc TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xã hội học Đô thị; Tại: Khoa IGARUN, ĐH Nantes
Dạy CN: Kiến trúc
Lĩnh vực NC: Xã hội học đô thị, văn hóa kiến trúc, phát triển bền vững, đô thị, kiến trúc
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007: Công tác tại Khoa XDDD&CN, Trường ĐHBK - ĐHĐN
2008-2012: Nghiên cứu sinh tại ĐH Nantes - CH Pháp
2012-2015: Giảng dạy tại khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK - ĐHĐN
2015-2018: Công tác tại VP Đảng ủy - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK, ĐHĐN
2018-2020: Công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK, ĐHĐN
2020-nay: Công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường ĐH SPKT, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến trúc hiện nay. Chủ nhiệm: Ths. Trần Văn Tâm. Mã số: T2013-02-87. Năm: 2013. (Sep 9 2016 11:34AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phân tích các đặc điểm của đình làng Đà Nẵng, bàn luận một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị đình làng trong bối cảnh đô thị hóa. Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Đỗ Như Bảo. Kỷ yếu hội thảo về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn Huyện Hòa Vang. Trang: 10-26. Năm 2023. (Mar 10 2023 8:11AM)
[2]Bài báo: Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Nguyễn Thị Khánh Vy,. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866 8617. Số: 02. Trang: 56-61. Năm 2023. (Apr 7 2023 10:36AM)
[3]Bài báo: Vai trò của phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) trong quản lý và thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Tác giả: Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866 8617. Số: 05/2022. Trang: 35-36. Năm 2022. (Jul 6 2022 10:17AM)
[4]Tham luận: Một số ý kiến về phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi trong tương lai. Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An. Kỷ yếu Hội thảo Tọa đàm góp ý Phản biện nội dung Quy hoạch Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2035 và tầm nhìn 2050. Trang: 43-52. Năm 2022. (Aug 2 2022 9:13AM)
[5]Tham luận: Đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển cây xanh đô thị thành phố Quảng Ngãi. Tác giả: Phan Bảo An, Lê Thị Kim Anh. Kỷ yếu Hội thảo: Thực trạng và định hướng xác lập danh mục cây xanh sử dụng công cộng đô thị đồng bằng, ven biển Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2030, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Quảng Ngãi. Trang: 07. Năm 2022. (Sep 23 2022 4:52PM)
[6]Bài báo: Đề xuất một số giải pháp – Thiết kế kiến trúc nội thất không gian văn phòng – Thích ứng đại dịch Covid – 19. Tác giả: Phan Bảo An, Phan Hạnh Liên. Tạp chí Kiến trúc - ISSN 0866 8617. Số: 03/2022. Trang: 53-58. Năm 2022. (May 16 2022 8:56AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS/GPS trong quan trắc rác thải nhựa khu vực dân cư ven sông Hàn, tp. Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hoàng Sơn, Phạm Thị Kim Thoa, Phan Bảo An, Trương Nguyễn Song Hạ. Tạp Chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 11.1, 2022. Trang: 7-12. Năm 2022. (Feb 3 2023 10:05AM)
[8]Tham luận: Phân tích các tiềm năng của Đức Phổ - Quảng Ngãi và bàn luận một số mô hình phát triển phù hợp trong tương lai. Tác giả: Phan Bảo An. Kỷ yếu Hội thảo: Du lịch Đức Phổ - tiềm năng, kết nối và phát triển. Trang: 42-52. Năm 2022. (Nov 11 2022 11:05AM)
[9]Bài báo: Lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa kiến trúc đình làng trong phát triển đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Phan Bảo An, Đỗ Như Bảo. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866 8617. Số: 09/2022. Trang: 57-61. Năm 2022. (Dec 9 2022 2:43PM)
[10]Bài báo: Một số đề xuất phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi trở thành thành phố sáng tạo. Tác giả: Phan Bảo An, Lê Thị Kim Anh. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866 8617. Số: 08/2022. Trang: 70-74. Năm 2022. (Nov 18 2022 2:30PM)
[11]Bài báo: Đề xuất giải pháp quy hoạch cảnh quan hai bờ Sông Dinh Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thích ứng với biến đổi khí hậu. Tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Thúc Linh. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866-8617. Số: 05.2021. Trang: 85-90. Năm 2021. (Jul 28 2021 5:59PM)
[12]Bài báo: Tổ chức không gian cảnh quan cây xanh đô thị Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận). Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Nguyễn Thúc Linh. Tạp Chí Quy hoạch và xây dựng, ISSN 1859-3054. Số: 112+113. Trang: 142-149. Năm 2021. (Dec 21 2021 3:57PM)
[13]Bài báo: Văn hóa Miền Trung với kiến trúc nhà thờ tộc họ, các giá trị cần được lưu giữ và bảo tồn. Tác giả: Lê Minh Sơn, Phan Thanh Trung, Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866-8617. Số: 01/2021. Trang: 73-75. Năm 2021. (Mar 3 2021 10:20AM)
[14]Bài báo: Hiện trạng nước ngầm tại khu vực ranh giới giữa trục đường Võ Nguyên Giáp và Hồ Nghinh, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[15]Bài báo: Phát huy vai trò của người thầy trong đào tạo Kiến trúc sư. Tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Xuân Trung, Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 08/2018. Trang: 87-89. Năm 2018. (Sep 24 2018 2:19PM)
[16]Bài báo: Đô thị thông minh. Tác giả: Trần Văn Tâm, Phan Bảo An. Website_Tạp chí Kiến trúc. Số: 08/2017. Năm 2017. (Aug 4 2017 9:53AM)
[17]Bài báo: Ý nghĩa biểu tượng trên vòm cuốn của kiến trúc đền tháp Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm, Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 5. Trang: 76. Năm 2017. (Jun 29 2017 3:37PM)
[18]Bài báo: Văn hóa Việt Nam với Kiến trúc nhà ở. Tác giả: Phan Bảo An, Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 07/2017. Trang: 16. Năm 2017. (Sep 1 2017 8:25AM)
[19]Bài báo: Nhận diện các rủi ro đô thị trong quá trình đô thị hóa Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Bảo An. Sách Kỷ yếu Hội thảo ATCESD 2016. Số: ĐKXB: 4493-2016/CXBIPH/04-230/XD; ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 147. Năm 2016. (Jun 29 2017 3:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The role and the position of the commercial port in the developement history ò Danang city (1858-2020). Authors: Phan Bảo An, Phan Tiến Vinh, Lê Thị Kim Anh. From the port to the world: A global history of Indochinese ports (1858-1956). Pages: WS 10 - Session 4. Year 2022. (Oct 31 2022 10:31AM)
[2]Article: Planning green tourism for Danang city after COVID-19, vision to 2050. Authors: Lê Thị Kim Anh, Phan Bảo An, Võ Ngọc Dương. IEEE Xplore journal. No: 2. Pages: eCF Paper Id: 416506. Year 2022. (Mar 10 2023 4:43PM)
[3]Article: The University of Danang (UD) 's Human resources development strategy to 2025 and vision 2035. Authors: Phan Bảo An, Hồ Lộng Ngọc. The University of Danang - Journal of Science and Technology. No: 17 10.2. Pages: 63-66. Year 2019. (Nov 22 2022 5:17PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Như Bảo
Đề tài:

Phân tích giá trị văn hóa, kiến trúc thông qua nghiên cứu về đình làng Việt Nam nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc (Trường hợp Đình làng Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 1975 đến nay)

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[2]Võ Thị Huệ
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tổ chức cảnh quan trong khuôn viên trường mầm non ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[3]Bùi Thị Cẩm An
Đề tài: Nghiên cứu hình thức kiến trúc khu vực cận lõi và ven đô Hội An trong quá trình đô thị hóa và phát triển hoạt động du lịch

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Lê Công Tâm
Đề tài: Nghiên cứu hình thái đô thị ven biển và đề xuất cơ sở khoa học vào công tác quy hoạch - trường hợp đô thị Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Nguyễn Thị Kim Luyến
Đề tài: Giải pháp quy hoạch Kiến trúc cảnh quan làng nghề đúc đồng Phước Kiều

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Huỳnh Khỏe
Đề tài: Tổ chức không gian kiến trúc và bảo tồn các giá trị văn hóa khu văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải B Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng

 Kỹ thuật

 2017

 1943/QĐ-BCH

 Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mỹ học đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xã hội học đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn