Phan Bảo An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15785 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Bảo An
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/06/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc Công trình; Tại: Đại học Kiến trúc TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xã hội học Đô thị; Tại: Khoa IGARUN, ĐH Nantes
Dạy CN: Kiến trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 58 Cao Thắng, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007: Công tác tại Khoa XDDD&CN, Trường ĐHBK - ĐHĐN
2008-2012: Nghiên cứu sinh tại ĐH Nantes - CH Pháp
2012-2015: Giảng dạy tại khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK - ĐHĐN
2015-2018: Công tác tại VP Đảng ủy - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK, ĐHĐN
2018-2020: Công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường ĐHBK, ĐHĐN
2020-nay: Công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN, Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc - Trường ĐHBK, Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường ĐH SPKT
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến trúc hiện nay. Chủ nhiệm: Ths. Trần Văn Tâm. Mã số: T2013-02-87. Năm: 2013. (Sep 9 2016 11:34AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG . Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[2]Bài báo: Phát huy vai trò của người thầy trong đào tạo Kiến trúc sư. Tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Xuân Trung, Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 08/2018. Trang: 87-89. Năm 2018. (Sep 24 2018 2:19PM)
[3]Bài báo: Đô thị thông minh. Tác giả: Trần Văn Tâm, Phan Bảo An. Website_Tạp chí Kiến trúc. Số: 08/2017. Năm 2017. (Aug 4 2017 9:53AM)
[4]Bài báo: Ý nghĩa biểu tượng trên vòm cuốn của kiến trúc đền tháp Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm, Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 5. Trang: 76. Năm 2017. (Jun 29 2017 3:37PM)
[5]Bài báo: Văn hóa Việt Nam với Kiến trúc nhà ở. Tác giả: Phan Bảo An, Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 07/2017. Trang: 16. Năm 2017. (Sep 1 2017 8:25AM)
[6]Bài báo: Nhận diện các rủi ro đô thị trong quá trình đô thị hóa Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Bảo An. Sách Kỷ yếu Hội thảo ATCESD 2016. Số: ĐKXB: 4493-2016/CXBIPH/04-230/XD; ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 147. Năm 2016. (Jun 29 2017 3:42PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải B Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng

 Kỹ thuật

 2017

 1943/QĐ-BCH

 Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mỹ học đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xã hội học đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn