Phan Đặng My Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,832

 
Mục này được 3025 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đặng My Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân Hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Đại học Wollongong
Dạy CN: Tài chính, ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 01/2002 đến 12/2003: Trợ giảng, Khoa Tài chính - Thống kê nay là Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh (nay là Trường Đại học Kinh tế) - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2004 đến 12/2005: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2006 đến 07/2007: Học cao học ngành Tài chính tại Trường Đại học Kỹ nghệ Sydney, Úc.
- Từ 08/2007 đến 12/2013: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2014 đến 03/2019: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Wollongong, Úc
- Từ 04/2019 đến nay: Giảng viên Khoa ngân hàng, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy AnhNguyễn Thanh HươngPhan Đăng My PhươngVõ Hoàng Diễm Trinh. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:51PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy Anh, Võ Hoàng Diễm Trinh, Phan Đăng My Phương, Nguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:52PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Đà Năng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy AnhVõ Hoàng Diễm TrinhPhan Đăng My PhươngNguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010-DDN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:56PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy Anh; Võ Hoàng Diễm Trinh; Phan Đăng My Phương; Nguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:58PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy AnhNguyễn Thanh HươngPhan Đặng My PhươngVõ Hoàng Diễm Trinh. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:09PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy Anh; Võ Hoàng Diễm Trinh; Phan Đăng My Phương; Nguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Aug 25 2020 8:54PM)
[7] Đề tài cấp Bộ:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn