Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,879

 Đo đạc và mô hình hóa sự vận chuyển bùn cát trong ở surf and swash zone ( Measurement and modeling of sediment transport in the surf and swash zone)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: K. S. Pham, P. Manoonvoravong and T. E. Baldock
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hydromechanics Conference, proceeded and published on Interational Hydromechanics Journal
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: xx;Từ->đến trang: xx;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn