Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,071

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngoại ngữ chuyên ngành (Anh Văn)
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học ngành Thủy lợi- Thủy điện
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 ĐH Bách khoa Đà Nẵng
[2]Chỉnh trị Sông và Ven Bờ Biển
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học nghành Thủy lơi-Thủy điện  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Thủy lực Tính Toán
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học nghành Tin học Xây dựng  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Kỹ Thuật Ven Bờ Biển
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên Cao học nghành xây dựng Công Trình Thủy  Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ĐHĐN
[5]Thủy Lực Công Trình
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại học nghành Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Thủy Lực Đại Cương
Ngành: Xây dựng
 1997 Sinh viên Đại học nghành Xây dựng Thủy lơi, Cđuwờng, Dân dụng và Công Nghiệp  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn