Phạm Thị Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,218,632

 
Mục này được 9645 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/08/1985
Nơi sinh: 
Quê quán Thôn 1 - Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học Thực phẩm; Tại: Úc
Dạy CN: Vi sinh thực phẩm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng - Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 842743; Mobile: 0912 388 587
Email: pthuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành nhờ Kefir. Tác giả: Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solution Structure of the PAS Domain of a Thermophilic YybT Protein Homolog Reveals a Potential Ligand-binding Site. Authors: Tan, Edward, Feng Rao, Swathi Pasunooti, Thi Huong Pham, Ishin Soehano, Mark S. Turner, Chong Wai Liew, Julien Lescar, Konstantin Pervushin, and Zhao-Xun Liang. Journal of Biological Chemistry. No: 17. Pages: 11949-11959. Year 2013. (May 4 2014 12:32AM)
[2]Article: Heat resistance and salt hypersensitivity in Lactococcus lactis due to spontaneous mutation of llmg_1816 (gdpP) induced by high-temperature growth. Authors: Smith, William M., Thi Huong Pham, Lin Lei, Junchao Dou, Aijaz H. Soomro, Scott A. Beatson, Gary A. Dykes, and Mark S. Turner. Applied and Environmental Microbiology. No: no. 21 (2012). Pages: 7753-7759. Year 2012. (May 4 2014 12:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn