Phạm Tuấn Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,793

 
Mục này được 10803 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Tuấn Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/12/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Khoa Tin học - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin.
Lĩnh vực NC: Công nghệ GIS và viễn thám, số hóa môi trường
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Làng Đại học - Phường Hòa Quý - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Được tuyển dụng về trường ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Tham gia giảng dạy tại khoa Công nghệ Thông tin, bộ môn Khoa học máy tính.
Tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường CĐ Công nghệ Thông tin.
Hiện đang là Bí thư Đoàn trường.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các phương pháp và xây dựng công cụ đánh giá chất lượng dịch tự động tiếng Việt.. Chủ nhiệm: Phạm Tuấn Anh. Thành viên: Nguyễn Văn Bình. Mã số: T2015-07-01. Năm: 2015. (Jan 26 2016 2:49PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Chủ nhiệm: ThS Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Phạm Tuấn Anh;Trần Thị Xuân Trang;Võ Hùng Cường. Mã số: T2010-07-01. Năm: 2012. (Feb 8 2017 2:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHIA ĐỂ TRỊ: GIẢI PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ MÔ PHỎNG DI TẢN TRONG TÌNH HUỐNG THIÊN TAI. Tác giả: Lê Văn Minh, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97). Trang: 41 - 44. Năm 2015. (Jul 8 2016 2:51PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các phương pháp và đề xuất hệ thống đánh giá chất lượng dịch tự động song ngữ Anh - Việt. Tác giả: Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2015. Số: 4. Trang: 118-121. Năm 2015. (Jan 26 2016 11:03AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng hướng tiếp cận chia để trị đối với thành phần liên thông của đồ thị để tăng tốc độ mô phỏng. Ứng dụng với mô phỏng di tản trong tình huống thiên tai. Tác giả: Lê Văn MinhPhạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2015. Số: 4. Trang: 94-97. Năm 2015. (Jan 26 2016 11:14AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng mô phỏng để đánh giá khả năng thoát hiểm trong tình huống hỏa hoạn tại trung tâm thương mại. Tác giả: Lê Văn Minh.Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo CITA - 2014. Số: 3. Trang: 69-72. Năm 2014. (Jan 26 2016 3:02PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 7 2014 12:03AM)
[1]Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý
Chủ biên: Phạm Tuấn Anh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn