Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,221

 Human-Computer Interaction using ultrasound hand tracking via USB interface
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sau V. Tran, Tuan K. Tran, Tu T. Hoang, Trung X. Pham
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam; Số: Proceeding;Từ->đến trang: 19-23;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp nhận biết những cử chỉ của bàn tay thông qua tín hiệu thu được từ cảm biến siêu âm (gồm bộ phát và bộ thu). Đồng thời, bài báo cũng giới thiệu một thiết bị mới có thể kết nối với máy tính thông qua giao tiếp USB. Thiết bị này có thể nhận dạng được những cử chỉ từ bàn tay như vẫy tay, khoát tay sang trái, khoát tay sang phải,... Thiết bị này sử dụng hiệu ứng Doppler để mô tả chuyển động của bàn tay thông qua việc phân tích phổ của tín hiệu sóng siêu âm. Các thông số như thời gian trễ, biên độ và phổ nhận được tại bộ thu thay đổi theo các thông số khi dịch chuyển bàn tay như tốc độ, hướng và vị trí. Đặc điểm nổi trội của phương pháp và thiết bị này là tính dễ sử dụng và thân thiện với người dùng bởi vì bất kỳ ai cũng có thể điều khiển và kiểm soát bất kỳ các ứng dụng trên máy tính một cách dễ dàng mà không cần luyện tập qua.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This paper presents a hand tracking method by adopting ultra-sound sensors. Besides, the paper demonstrates a new device that can be connected to computer via USB interface in order to recognize of complex one-hand gestures. The device uses the Doppler effect to characterize complex movements of one-hand through the spectrum of an ultra-sound signal. The parameter of time-delay, amplitude and spectrum at the receiver changes according to the movement of the hand such as speed, direction and location. The outstanding character of this method and gadget is useful and user-friendly because it could potentially control and drive any application on computer; furthermore, any untrained person could use it easily.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn