Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,450

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: LỌC VÀ GIẢM CHIỀU TRONG NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ CỬ CHỈ TĨNH TIẾNG VIỆT. Tác giả: Phạm Xuân Trung*; TS. Hồ Phước Tiến
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 24. Năm 2014.
(Feb 26 2015 9:44AM)
[2]Bài báo: ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5[78]. Trang: 69-100. Năm 2014.
(Oct 6 2014 5:08AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống nhúng vào việc chế tạo máy nhắc uống thuốc tự động hỗ trợ trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân . Tác giả: Trần Minh Tuấn, Đinh Huy Vũ, Phan Hoàng Trúc Huyền, Phạm Xuân Trung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 8[57].2012, quyển 2. Trang: 32-36. Năm 2012.
(Dec 18 2012 6:48PM)
[4]Bài báo: Giao tiếp người - máy tính sử dụng sóng siêu âm thông qua giao tiếp USB. Tác giả: Trần Văn Sáu, Trần Khắc Tuân, Hoàng Thanh Tú, Phạm Xuân Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12[61], Quyển 1. Trang: 93-99. Năm 2012. (Jan 23 2013 8:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of In-Home Appliances through Analysis of Current Consumption. Authors: Tin Trung Tran,Gi-Dong Lee,Trung Xuan Pham,Geun-Jun Kim,Chien Van Dang,Jong-Wook Kim,Bongsoon Kang. Proceeding IMCOM '16 Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication. No: ISBN: 978-1-4503-4142-4 doi>10.1145/2857546.2857562. Pages: Article No. 15. Year 2016. (May 29 2016 8:10PM)
[2]Article: A Monitoring System in Real Time based on Android Platform. Authors: Trung Xuan Pham,Chien Van Dang,Tri Minh Ngo,Ki-Je Sung,Tin Trung Tran,Jong-Wook Kim. Proceeding IMCOM '16 Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication. No: ISBN: 978-1-4503-4142-4 doi>10.1145/2857546.2857576. Pages: Article No. 29. Year 2016. (May 29 2016 8:02PM)
[3]Article: Vietnamese alphabet Sign Language recognition based on Support Vector Machine classification. Authors: Pham Xuan Trung, Tran Thi Minh Hanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 105-109. Year 2014.
(Feb 15 2014 8:45PM)
[4]Presentations: Human-Computer Interaction using ultrasound hand tracking via USB interface. Authors: Sau V. Tran, Tuan K. Tran, Tu T. Hoang, Trung X. Pham
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam. Pages: 19-23. Year 2012. (Dec 18 2012 6:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn