Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,898

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ) tiếng Việt hỗ trợ người khiếm thính. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Minh Hạnh. Mã số: Đ2013-02-80-BS. Năm: 2014. (Mar 7 2015 6:02AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo thiết bị bay lai hóa Robot thăm dò địa hình. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiển. Mã số: Đ2013-02-69. Năm: 2013. (Jan 13 2014 10:49AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chip vi điều khiển 8 bit cấu trúc tập lệnh giản đơn (RISC) từ mức cổng sử dụng mô tả phần cứng. Chủ nhiệm: Phạm Xuân Trung. Thành viên: ThS.Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hải Triều Anh. Mã số: T2012-02-56. Năm: 2012. (Dec 24 2012 7:44PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tích hợp các dòng vi xử lí phổ biến trên cùng bảng mạch thí nghiệm Vi xử lí và Vi điều khiển. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Hải Triều Anh, Phạm Châu. Mã số: T2012-02-55. Năm: 2012. (Dec 24 2012 7:45PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống phần mềm mở Latex ứng dụng trong các báo cáo nghiên cứu khoa học tại trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Phạm Châu. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Hải Triều Anh. Mã số: T2012-02-54. Năm: 2012. (Dec 24 2012 7:46PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm điện tử kỹ thuật xung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Sơn. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Vũ Vân Thanh, Phạm Châu. Mã số: T2010-02-102. Năm: 2010. (Dec 23 2012 6:55PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nhận dạng vật thể dựa trên hình dạng và màu sắc. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Hạnh. Mã số: T2010-02-101. Năm: 2010. (Dec 23 2012 6:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn