Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,204

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ điều hành
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên chính quy bậc đại học chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Chuyên đề Kỹ thuật Máy tính: Thiết kế Mạng cảm biến không dây
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên chính quy bậc đại học chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính  trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề Kỹ thuật Điện tử: Thiết kế hệ thống nhúng tiên tiến
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Đại học chính quy  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học chính quy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn