Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,766

 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống nhúng vào việc chế tạo máy nhắc uống thuốc tự động hỗ trợ trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions t
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Minh Tuấn, Đinh Huy Vũ, Phan Hoàng Trúc Huyền, Phạm Xuân Trung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 8[57].2012, quyển 2;Từ->đến trang: 32-36;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn