Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,614

 ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 5[78];Từ->đến trang: 69-100;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề cập đến hai loại cảm biến là cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi chuyển, trong đó đưa ra vấn đề cần quan tâm là hiện tượng “trôi” gây ra lỗi khi nhận tín hiệu từ hai loại cảm biến này. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này là do cấu tạo của cảm biến dựa trên các định luật cơ học phụ thuộc vào trọng lực của Trái đất. Một phương pháp được đưa ra trong bài báo này nhằm cải thiện tín hiệu thu có lỗi như đã đề cập là sử dụng bộ lọc Kalman. Một số kết quả mô phỏng bằng Matlab được sử dụng để minh chứng cho tác dụng làm sạch tín hiệu của bộ lọc Kalman trong việc ước lượng tín hiệu cho cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi chuyển gyro.
ABSTRACT
The article refers to the accelerometer sensor and gyro sensor, and the phenomenon of "drift" which caused errors of received input signals from these sensors and also discusses this phenomenon in details. The main cause of this phenomenon is the structure of the sensor based on the laws of mechanics depends on the gravity of the Earth. A method, which is given in this article to improve the received signal, uses the Kalman’s filter. Some simulation results in Matlab are given to demonstrate the effect of the Kalman filter on estimating the signal for the accelerometer and gyroscope sensors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn