Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,741

 Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm điện tử kỹ thuật xung
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Sơn; Thành viên:  Phạm Xuân Trung, Vũ Vân Thanh, Phạm Châu
marriage affairs open i want an affair
Số: T2010-02-102 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn