Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,594

 Nghiên cứu thiết kế chip vi điều khiển 8 bit cấu trúc tập lệnh giản đơn (RISC) từ mức cổng sử dụng mô tả phần cứng
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Phạm Xuân Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  ThS.Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hải Triều Anh
Số: T2012-02-56 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn