Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,323

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bay lai hóa Robot thăm dò địa hình
Chủ nhiệm:  Vũ Vân Thanh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiển
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Đ2013-02-69 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn