Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,072

 How does training boost employees' intention to implement environmental activities? An empirical study in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nhat Tan Pham, Charbel Jose Chiappetta Jabbour, Muhammad Usman, Moazzam Ali, Hoang-Long Phan
Nơi đăng: International Journal of Manpower; Số: 43(8);Từ->đến trang: 1761-1782;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Drawing on the conservation of resources theory, this study aims to apply a mixed-method to enrich the literature by investigating interrelationships among training, environmental triggers (environmental knowledge, awareness and concern) and employees' intention to carry out environmental activities.
ABSTRACT
Drawing on the conservation of resources theory, this study aims to apply a mixed-method to enrich the literature by investigating interrelationships among training, environmental triggers (environmental knowledge, awareness and concern) and employees' intention to carry out environmental activities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn