Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,295

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Strategy Management
Ngành: Kinh tế học
 2020 Undergraduate students (International Programs)  Danang University of Economics
[2]Risk Management
Ngành: Kinh tế học
 2019 Undergraduate Students (International Programs)  Hue College of Economics
[3]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 SV Đại học  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[4]Corporate Finance
Ngành: Kinh tế học
 2014 Undergraduate Students (High Quality Programs)  Danang University of Economics
[5]Quản trị dự án
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 SV đại học  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[6]Sử dụng phần mềm STATA trong nghiên cứu khoa học
Ngành: Kinh tế học
 2014 SV đại học và sau ĐH, nghiên cứu viên  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[7]Project Management
Ngành: Kinh tế học
 2014 Undergraduate students (International programs)  Danang University of Economics
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn