Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,293,933

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Japanese Geotechnical Society HOKURIKU Branch for Best Paper Award. (2019)

 Kỹ thuật

 2019

 

 Japanese Geotechnical Society

[2] Excellent Master Student Award

 Kỹ thuật

 2017

 

 Department of Civil and Environmental Engineering, Nagaoka University of Technology

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn