Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,248,167

[1] Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh Đại Học 2007. Năm: 2007.
[2] Học bổng Hội doanh nghiệp Nhật Bản trao tặng. Năm: 2009,.
[3] Học bổng Hội doanh nghiệp Nhật Bản trao tặng. Năm: 2010.
[4] Học bổng Hội doanh nghiệp Nhật Bản trao tặng. Năm: 2011.
[5] Giải Nhì Olympic Cơ học toàn quốc, môn cơ học kết cấu. Số: 1501/O.CH. Năm: 2011.
[6] Tốt nghiệp thủ khoa Xây dựng DD&CN khóa 2007-2012. Số: 157/KT. Năm: 2012.
[7] Giải khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc, môn cơ học kết cấu. Số: 0812/O.CH. Năm: 2012.
[8] Học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT). Năm: 2015-2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn