Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,388,567

 Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị tiêu tán năng lượng đến nội lực và chuyển vị trong khung chịu tải trọng thay đổi theo thời gian.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  KS.Phạm Ngọc Quang; Thành viên:  
Số: T2013-02-CBT86 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Mục địch của đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị tiêu tán năng lượng đến nội lực và chuyển vị trong khung chịu tải trọng thay đổi theo thời gian với sự hỗ trợ của phần mềm Sap 2000.Từ đó đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng của thiết bị vào thực tế.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn