Phạm Hoài Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,416

 
Mục này được 35475 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Hoài Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/11/1973
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 13; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Australia
Dạy CN: Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Đào tạo kiểm toán Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Công bố thông tin
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 3836987; Mobile: 
Email: hoaihuongkt@gmail.com; huongph@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1996 đến nay là giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đối với kiểm toán viên: Mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Phạm Hoài Hương. Mã số: B2017-ĐN04-02. Năm: 2019. (Aug 21 2019 4:06PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá mức độ hội nhập của chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế. Chủ nhiệm: Phạm Hoài Hương. Mã số: Đ2013-04-23. Năm: 2013. (Jul 29 2015 4:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khoảng cách giữa yêu cầu của nhà tuyển dụng và mức độ đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của trợ lý kiểm toán mới vào nghề. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 265. Trang: 56-63. Năm 2019. (Aug 26 2020 9:48AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của đặc điểm quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Hoài HươngTrần Thùy Uyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 249. Trang: 30-37. Năm 2018. (Aug 26 2020 9:45AM)
[3]Bài báo: Hướng thay đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo Chuẩn mực chung "Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính". Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 213. Trang: 78-84. Năm 2015.
(Jul 29 2015 4:46PM)
[4]Bài báo: Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS?. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 199. Trang: 40-45. Năm 2014.
(Jul 29 2015 4:39PM)
[5]Bài báo: Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. Tác giả: Phạm Hoài Hương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 155-164. Năm 2010. (Feb 19 2013 9:05AM)
[6]Bài báo: Bàn về bản chất của nội dung phản ánh ở các tài khoản dự phòng. Tác giả: Phạm Hoài Hương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí kế toán, VAA
marriage affairs open i want an affair
. Số: 69. Trang: 18-19. Năm 2007.
(Feb 19 2013 9:17AM)
[7]Bài báo: Phương pháp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí kế toán, VAA. Số: 62. Trang: 35-37. Năm 2006. (Feb 19 2013 9:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Going concern assessment: Decision tree approach. Authors: Nguyen Le Hanh TamPham Hoai Huong. Proceedings of International Conference on Accounting and Finance 2017. Pages: 104-115. Year 2017. (Aug 26 2020 9:58AM)
[2]Presentations: Accounting standard compliance in an emerging economy-Vietnam. Authors: Pham Hoai Huong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of International Conference on Accounting 2015
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 228-239. Year 2015.
(Jul 29 2015 4:53PM)
[3]Presentations: De jure convergence of Vietnamese and international accounting standards. Authors: Hoai Huong Pham, Greg Tower and Glennda Scully. 20011 AFAANZ Conference, Darwin, Australia. Pages: 118. Year 2011. (Feb 19 2013 9:32AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 19 2013 9:51AM)(Feb 19 2013 9:55AM)(Feb 19 2013 9:45AM)
[1]Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Kim Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Phạm Hoài Hương, ThS. Lê Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2010.
[2]Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Hoa, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2008.
[3]Nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: TS. Hoàng Tùng, ThS. Đoàn Ngọc Phi Anh, ThS. Phạm Hoài Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. Năm 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2007 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2007 Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán tài chính 2
Ngành: Kế toán
 2006 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 1998 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1997 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn