Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,692

 The adoption of Western management accounting practices among Vietnamese enterprises during a period of economic transition, 2003-2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoan Ngoc Phi Anh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: 13th Annual Waikato Management School Student Research Conference, New Zealand
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 22;Từ->đến trang: 38-47;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn