Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Các nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá hiệu quả và tính bền vững của tài chính toàn diện, của thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Ông Nguyên Chương, Ngô Lê Ngữ Anh, Vương Bảo Bảo, Lê Thị Kim Yến. Mã số: KX01.30/16-20. Năm: 2020. (Jul 7 2020 2:28PM)
[2] Đề tài Khác: The role of accountants in the context of sustainable development in Vietnam. Dự án do CIMA tài trợ.. Chủ nhiệm: Melina Manochin. Thành viên: Doan Ngoc Phi Anh. Mã số: CIMA. Năm: 2018. (Jun 27 2018 1:50PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Võ Văn Cương, Đoàn Thị Hương. Mã số: B2016-ĐNA-11-TT. Năm: 2018. (Mar 10 2019 9:46AM)
[4] Đề tài Khác: Advanced Management Accounting Techniques in the UK and Vietnam. Dự án do Hội đồng Anh tài trợ.. Chủ nhiệm: Melina Manochin. Thành viên: Doan Ngoc Phi Anh, Angela Lorenz. Mã số: 2014-2015. Năm: 2015. (Sep 21 2016 3:24PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: . Mã số: T2013-04-37. Năm: 2013. (Sep 11 2014 10:03PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: . Mã số: Đ2012-04-10. Năm: 2012. (Jan 10 2013 6:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn