Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh các chỉ tiêu đặc trưng trong điều tra thống kê kinh tế - xã hội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Phước Trữ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tập san Khoa học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6;Từ->đến trang: 98-102;Năm: 1991
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn