Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số ý kiến đánh giá lại tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá so sánh. Tác giả: Trần Phước Trữ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Thông tin Khoa học thống kê - Viện Khoa học thống kê. Số: 4. Trang: 10-14. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:14PM)
[2]Bài báo: Các mô hình phân tích biến động tổng sản phẩm trong nước do ảnh hưởng biến động năng suất lao động, số lượng lao động và chi phí thời gian. Tác giả: Trần Phước Trữ. Thông tin Khoa học thống kê -Viện Khoa học thống kê
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 11-15. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:14PM)
[3]Bài báo: So sánh các chỉ tiêu đặc trưng trong điều tra thống kê kinh tế - xã hội. Tác giả: Trần Phước Trữ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6. Trang: 98-102. Năm 1991.
(Dec 31 2010 2:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn