Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Viết Nhớ
Đề tài: Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch Thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[2]Dương Minh Tân
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp Xã, Phường Thị xã an Nhơn, Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[3]Hồ Thị Quyên
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy: Trường hợp tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Nguyễn Đại Lâm
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Bùi Mỹ Kiều
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Siêu thị Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Trần Xuân Linh
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Võ Thị Hồng Vân
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Đặng Thị Thúy Phương
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Nguyễn Đăng Lộc
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Dương Thị Thu Thủy
Đề tài: Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Lê Thị Tú Nga
Đề tài: Giải pháp phát triển ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Nguyễn Văn Lâm
Đề tài: Phát triển tổ hợp tác khai thác hải sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Tống Thị Ly Phương
Đề tài: Phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Dương Thị Hoàng Trân
Đề tài: Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở Thành Phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn