Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,094,792

 Đổi mới một bước các chuyên ngành đào tạo Cán bộ kinh tế bậc Đại học từ nay đến năm 2000 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  PTS. Nguyễn Phùng; Thành viên:  Trần Phước Trữ
Số: (Không có mã số) ; Năm hoàn thành: 1993; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn