Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,193

  Xây dựng mục tiêu và chương trình đào tạo các ngành kinh tế, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  PTS. Võ Xuân Tiến; Thành viên:  Trần Phước Trữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: (Không có mã số) ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn