Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,329

 Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu GDP trong nền kinh tế quốc dân
viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Trần Phước Trữ
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: B96-14-17 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn