Đoàn Thụy Kim Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28652 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thụy Kim Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/09/1981
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thuỷ lợi Thủy Điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Bảo vệ nguồn nước và Môi trường; Tại: Grenoble University, France
Dạy CN: Thuỷ lực và mô hình toán (cho các ngành Xây dựng, Môi trường), Thuỷ lực công trình (cho ngành Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Tin học xây dựng).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDTL-TĐ, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 0909289169
Email: kimphuongdhbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Học đại học từ 1999-2004 tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Việt Nam

Trợ lý giảng dạy từ 2004-2007

Làm thạc sỹ từ 2007-2009 tại Đại học Quốc Gia Đài Loan

Giảng dạy từ năm 2007

Làm tiến sỹ từ 2011-2014 tại Đại học Grenoble, Pháp.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Internal Loading of Phosphorus in Western Lake Erie. Authors: Gerald Matisoff; Eliza Kaltenberg; Rebecca Steely; Stephanie Hummel; Jinyu Seo; Kenneth Gibbons; Thomas Bridgeman; Youngwoo Seo; Mohsen Behbahani; William James; Laura Johnson; Phuong Doan; Dittrich Maria; Mary Evans; Justin Chaffin.. Great Lakes Research Journal. No: GLR-D-15-00129R2. Pages: 1-61. Year 2016. (Apr 22 2016 12:53AM)
[2]Presentations: Assessing past and present P Retention in Sediments in Lake Ontario (Bay of Quinte) by Reaction-Transport Diagenetic Modeling. Authors: Doan, P.T.K, Markovic, S., Cadena S., Guo, J., McClure, C., Mugalingam S., Andrew Morley A., Dittrich M. . European Geosciences Union General Assembly 2016. Year 2016. (Apr 22 2016 1:20AM)
[3]Presentations: Phosphorus dynamics in lake sediments: Insights from field study and reactive-transport modeling. Authors: Maria Dittrich, Stefan Markovic, Sandra Cadena, Phuong T.K. Doan, Sue Watson, and Shan Mugalingam. European Geosciences Union General Assembly 2016. Year 2016. (Apr 22 2016 1:24AM)
[4]Presentations: Reactive-Transport Modelling for Dynamics of Phosphorus Retention and Binding Forms in the Bay of Quinte, Canada. Authors: Doan, P.T.K. , Andrew Morley , Mugalingam S. , Neumann, A., Arhonditsis, G. , Watson, S. , and Dittrich, M.. Goldschmidt2015 - Goldschmidt Conference Archive. Year 2015. (Apr 22 2016 1:32AM)
[5]Presentations: Application of reactive-transport modelling for estimation of phosphorus internal loading in the Bay of Quinte. Authors: Doan, P.T.K., Andrew Morley, Newman, A.G. , Arhonditsis, G., Mugalingam S. , Watson, S. , and Dittrich, M. . International Association for Great Lakes Research. Year 2015. (Apr 22 2016 1:36AM)
[6]Article: Modeling the interplay between deep water oxygen dynamics and sediment diagenesis in a hard-water mesotrophic lake. Authors: A Gudimov, J McCulloch, J Chen, P Doan. Ecological Informatics Journal. No: 1574-9541/© 2015 Elsevier B.V. Pages: 1-11. Year 2015. (Apr 22 2016 12:58AM)
[7]Article: Eutrophication of turbid tropical reservoirs: scenarios of evolution of the reservoir of Cointzio, Mexico. Authors: Doan, P.T.K., Némery, J., Schmid, M., and Gratiot, N.. Ecological Informatics Journal. No: 1574-9541/© 2015 Elsevier B.V. Pages: 1-15. Year 2015. (Apr 22 2016 1:04AM)
[8]Article: Carbon, phosphorus, nitrogen and sediment retention in a small tropical reservoir. Authors: Némery, J., Gratiot, N., Doan, P.T.K., Duvert, C., Alvarado, R., and Duwig, C. Aquatic Sciences Journal. No: Aquat Sci (2016) 78:171–189. Pages: 1-19. Year 2015. (Apr 22 2016 1:09AM)
[9]Presentations: Eutrophication of turbid tropical reservoirs: Modelling for the case of Cointzio, Mexico. Authors: Doan, P.T.K., Némery, J., Schmid, M., and Gratiot, N. Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change. Year 2013. (Apr 22 2016 1:49AM)
[10]Article: Impact of high turbidity on the hydrodynamic and biogeochemical functioning of tropical reservoirs: The case study of Cointzio, Mexico. Authors: Doan, T.K.P., Wendling, V., Bonnet, M.P., Némery, J., and Gratiot, N. 2012. 4th International Conference on Estuaries and Coasts. No: 8-11 October 2012. Pages: 1-8. Year 2012. (Apr 22 2016 1:13AM)
[11]Presentations: Biogeochemical mass balance in a turbid tropical reservoir. Field data and modelling approach. Authors: Doan, P.T.K., Némery, J., Gratiot, N. and Schmid, M.. European Geosciences Union General Assembly 2014. Year 204. (Apr 22 2016 1:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn